Испратени творби

 1. Ја сакам чиста планетата – Драгана Тодорова
 2. Многу сакам елка да китам – Стефан Тодоров
 3. На „Санто-Стеф“ – Стефанија Трајкоска
 4. Темно е – Славица Тодоровска
 5. Љубовта сила ни дава – Бојана Стојчевска
 6. Нашето постоење – Рената Пенчова
 7. Одминување – Рената Пенчова
 8. Осаменоста на есенските лисја – Рената Пенчова
 9. Судир на сеќавањето – Рената Пенчова
 10. Зима – Софи Стаменковска
 11. Повкусно е вака – Славица Тодорова
 12. Желби – Лиле Арсова
 13. Роденденска честитка – Карја Анѓеловска
 14. Мила наставничке – Ангела Павловска, Миа Дерменџиев
 15. Среќен роденден – Бојана Стојчевска
 16. Информирање – Драгана Тодорова
 17. Мојата татковина – Стефанија Трајкоска
 18. Мојата татковина – Стефан Тодоров
 19. Мојата наставничка – Ива Трајкоска
 20. Лавицата Симбада – Стефанија Трајкоска
 21. Другарство – Благица Петреска
 22. Мојата баба – Стефанија Трајкоска
 23. Есен – Ива Трајкоска
 24. Секој може и секој умее – Славица Тодорова
 25. Летна жега – Славица Тодорова
 26. Денот на таткото – Јана Миткова
 27. Есен – Драгана Тодорова
 28. Есен – Анабела Јованоска
 29. Водата дожд станува – Славица Тодорова

Испрати творба!