Мојата татковина – Стефанија Трајкоска

Мојата татковина Македонија се вика

над неа златно сонце блика,

Охрид, Струга, Шара –

од неа секој нешто бара.

За Македонија, се бореле

со својата сила

Делчев, Карев, Груев, Гули

зашто е татковина нивна мила.

Кај нас има најубава клима,

нас секаде во светот не има –

тетки, баби, млади, стари

заминале во светот по пари.

Татковината моја е силна

таа е толку милна,

убавини свои си има

и во лето и во зима.

Автор: Стефанија Трајкоска 5 одд.