Мојата татковина – Стефан Тодоров

Мојата татковина

Македонија се вика,

природните убавини

се нејзината слика.

Минато славно

татковината има,

борби за неа се воделе

и во лето и во зима.

Со слободата денес

ние се сладиме,

за татковината наша

иднина со љубов градиме.

Автор: Стефан Тодоров IIIБ