„Санто Стеф – С“ за вас ги обезбедува најквалитетните преводи на стручни текстови, судски превод на документи – лични документи за физички лица, сертификати и тендерска документација за правни лица со печат од овластен судски преведувач. Секогаш сме подготвени да пружиме најверен официјален превод. Кај нас ве очекуваат дипломирани професори, лиценцирани лектори, овластени судски преведувачи со долгогодишно искуство.

„Санто Стеф – С“ од Скопје ви нуди:

  • превод
  • лектура
  • подготовка на материјал за печатење
  • можност за соработка
  • јазични курсеви

Секогаш навреме е императив во нашата работа!

 ВАШИТЕ ИДЕИ СО НАС СТАНУВААТ РЕАЛНОСТ!