Денот на таткото – Јана Миткова

Денес секој добро знае,

празник татков сега е.

Кога празник доаѓа,

јас бликам од среќа и љубов.

Детска песна деца пеат,

весела игра,секој игра.

Песна детска лета в свет,

детска игра нема крај.

Подарок секој татко добива,

убав ни е празников.

Нека ни е убав овој ден,

нека ни е среќен ден.

Автор: Јана Митковска IV-1одд.

ООУ,,Лазо Ангеловски,,-Скопје