Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост

Во „Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост“ од врвниот експерт во областа на специјалната едукација и рехабилитација проф. д-р Наташа Чичевска – Јованова ќе прочитате за современата класификација на лицата со пречки во развојот кои се на училишна возраст, за училишните документи за организација на наставата и нивно приспособување, за ресурсите за учење и начинот на проценување и оценување на постигнувањата и напредокот на учениците со лесна интелектуална попреченост…