Податоци за фирмата

Друштво за интелектуални услуги и издаваштво „Санто Стеф – С“

ул. Трифун Пановски бр. 1/1-5

Скопје,  Р.  Македонија

тел. ++389 (0) 75/285-825

++ 389 (0) 75/232-208

е-пошта:  info@santostef.com.mk

ЕДБ: 4057014524114


Начин на плаќање за нашите услуги и за нарачките од веб-продавницата:

– По издадена фактура

– Уплата на уплатница ПП10