Референтна листа

 • Филозофски факултет
 • Факултет за ликовна уметност
 • ПСУ „Академија Леонтиќ“
 • Едука мак
 • СИЗ МК НЕТ
 • Сојуз на дефектолози
 • МС НЕТ – Белград
 • ЕЛКОМ – Белград
 • Агрофруктус – Струмица
 • ТИМЕЛПРОЕКТ
 • МИНКОП
 • ТРАНСМЕТ
 • ТОТАЛ ТВ
 • Атлантик
 • Executive Search Consulting Ltd.
 • Весбо
 • Маган-Мак
 • Септима
 • Санико
 • Контура
 • LOGING ELECTRONICS
 • Сојуз на сметководители на РМ
 • Книгоприма
 • Кабел кал
 • Андес
 • Колектива нет
 • Агенција за рурален развој
 • Кон-верто
 • Адвокатска канцеларија Тошиќ и Јевтиќ
 • ТРД Канал 16
 • Мултимедиа нет
 • Лингва конект