Лектура

Лектура подразбира стручно читање на текстот – граматичко, правописно и стилско прилагодување на авторскиот текст во согласност со стандардната јазична норма.

Коректура е поправање печатни, интерпункциски, правописни и други ситни грешки во текстот.

Санто Стеф – С ќе се погрижи вашиот текст да биде стилски и јазично беспрекорен.

За извршената лектура добивате изјава од лекторот и неговото Уверение за положен лекторски испит.
  1. За физички лица и постојани соработници одобруваме попуст до 30%, во зависност од обемот и тежината на материјалот.
  2. За текст до 50 страници за 2 дена и барање да се работи за викенд или празник, цената се зголемува за 30-50%.

Пратете ни го вашиот текст, а ние ќе пресметаме колку ќе ве чини услугата.

Испрати текст!