Услови и правила за користење

Добре дојдовте на интернет-страницата santostef.com.mk!

На нашата веб-страница ќе најдете понуди за секаков вид интелектуални услуги, можност за јавно објавување на вашите трудови, како и можност за соработка и, секако, можност да ги нарачате нашите изданија и изданијата на нашите соработници.

  • „Санто Стеф – С“ дооел не ги дели личните ставови и мислења на авторите на објавените трудови.
  • „Санто Стеф – С дооел не презема одговорност за каква било штета што корисниците ќе ја претрпат или ќе ја предизвикаат со користење на објавените содржини.

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО:

  • Копирање или изменување на содржините и нивно користење за каква било цел без претходно писмено одобрување од уредниците.
  • Сите објавени содржини немаат никаква намера да навредат нешто или некого. Доколку сметате дека сте навредени на каков било начин, ве молиме да нè известите пред какво било преземање друга активност.

www.santostef.mk има право во кое било време да ги измени правилата и условите за користење на оваа интернетстраница.

За какви било недоразбирања или забелешки за функционалноста на оваа страница, ве молиме да нè известите писмено на info@santostef.com.mk.