За нас

Нашиот тим го сочинуваат дипломирани професори – лингвисти со долгогодишно работно искуство. Соодветното стручно образование и професионалното искуство на нашите членови е она што нè прави единствени во полето на интелектуалните услуги.

Јазикот и неговата примена во функција на меѓусебно разбирање, образованието и промените што го следат се основна дејност на Друштвото за интелектуални услуги и издаваштво „Санто Стеф – С“.

Сето наше знаење и искуство го ставаме во функција на обезбедување квалитетни интелектуални услуги според вашите потреби, па затоа со нас работат и искусни технички уредници, компјутерски дизајнери и илустратори.

Друштвото е основано во 2014 година од г-а Славица Тодорова и е резултат на нејзината долгогодишна работа во подрачјата лекторирање, преведување, редактирање текстови, подготовка и издавање едукативни прирачници и сликовници, држење часови.

Соработката со еминентни личности од различни фели, пред сѐ филолози, педагози, дефектолози ни овозможува да ви ги пружиме најквалитетните услуги од која било област и соодветно да го редактираме вашиот материјал за издавање.

Со вас сме на патот од идеја до реализација на вашиот проект!

„Санто Стеф – С“ ви ги нуди и најновите едукативни материјали и прирачници во сопствено издание, како и изданијата на нашите соработници.

Добре дојдовте на нашата страница!