Стручни преводи

Во зависност од која област е вашиот текст, ние го наоѓаме најдобриот познавач на таа област за преведување на текстот.

Стручни преводи обично се:

  • превод на медицински текстови
  • превод на текстови од областа на техниката
  • превод на текстови од областа на правото
  • превод на текстови од областа на економијата
  • превод на текстови од областа на хуманистичките, природните, едукациските науки…
  • превод на рекламен материјал и веб-страници
  • превод на текстови од деловна коресподенција
  • превод на текстови за презентација…

Пратете ни го вашиот текст, а ние ќе пресметаме колку ќе ве чини услугата.

Испрати текст!