Стручни преводи

Во зависност од која област е вашиот текст, ние го наоѓаме најдобриот познавач на таа област за преведување на текстот.

Стручни преводи обично се:

  • превод на медицински текстови
  • превод на текстови од областа на техниката
  • превод на текстови од областа на правото
  • превод на текстови од областа на економијата
  • превод на текстови од областа на хуманистичките, природните, едукациските науки…
  • превод на рекламен материјал и веб-страници
  • превод на текстови од деловна коресподенција
  • превод на текстови за презентација…

Пратете ни го вашиот текст, а ние ќе пресметаме колку ќе ве чини услугата.

  1. За физички лица и постојани соработници одобруваме попуст до 30%, во зависност од обемот и тежината на материјалот.
  2. За текст до 50 страници за 2 дена и барање да се работи за викенд или празник, цената се зголемува за 30-50%.

Напомена:

За една страница се смета текст кој содржи 1800 знаци вклучувајќи ги и празните места меѓу зборовите! Доколку сакате да знаете колку знаци содржи Вашиот документ обратете ни се или пресметајте сами со помош на функцијата што ви ја нуди Microsoft Word (Tools Menu – > Word Count -> Characters with/including spaces).

Испрати текст!