Преводи

За вас ги обезбедуваме најквалитетните преводи на стручни текстови, а ги преведуваме и сите документи – од лични документи за физички лица до сертификати и тендерска документација за правни лица со печат од овластен судски преведувач. Секогаш подготвени да пружиме најверен официјален превод. Кај нас ве очекуваат дипломирани професори, лиценцирани лектори, овластени судски преведувачи со долгогодишно искуство.

Нашата мисија е на своите клиенти да им овозможиме да остваруваат непречена комуникација на кој било јазик. За секоја јазична комбинација го наоѓаме најдобриот преведувач за вас.

Ви нудиме професионални преводи за следниве јазици:

  • Српски

  • Англиски

  • Бугарски

  • Германски

  • Чешки

  • Грчки

  • Шпански

  • Француски

  • Албански

  • Италијански