Морска кавга (второ издание)

Едукативна илустрирана сказна во стихови за деца на возраст од 3 до 6 години. Стихови ДРАГАНА ТОДОРОВА, илустрации М-Р СОЊА ДИМОВСКА.

Морска кавга / [стихови Драгана Тодорова ; илустрации Соња Димовска]. – [2. изменето изд.] – Скопје: Санто Стеф-С, 2017. -12 стр. А4 формат: илустр. 11 ; 30 см.

ISBN 978-608-65719-5-5

COBISS.MK-ID 103083530

Цена 90 60 ден. / 2 1 

Нарачај!